Klientská zóna

Optimalizujeme náklady na energie s těmi nejlepšími

  • Liberalizace trhu

Díky uvolnění trhu s energiemi si může každý odběratel elektřiny či plynu svobodně vybrat či změnit svého dodavatele a ovlivnit tak cenu, kterou musí za energie zaplatit.

Vláda se liberalizací snažila vytvořit tržní prostředí a změnit často neférové chování dodavatelů. Po uvolnění energetického trhu však začalo být zřejmé, že pouhý legislativní zásah nemá sílu ovlivnit chování klíčových hráčů na trhu a nemůže být sám o sobě garantem potřebných změn.

Podle údajů Energetického regulačního úřadu vzniklo do konce roku 2011 499 subjektů, které drží licenci pro obchod s energiemi (352 elektřina a 147 plyn). V takovém množství dodavatelů se spotřebitel zorientuje jen těžce a je logické, že dostává spoustu zkreslených informací.. Nežádoucím důsledkem liberalizace tedy bylo zahlcení trhu novými a neznámými společnostmi. Některé z těchto společností začaly využívat praktiky na pokraji společenské a právní přijatelnosti. To je také jedním z důvodů, proč začalo mezi lidmi ohledně energetiky kolovat mnoho zkreslených nebo nepravdivých informací.

  • Energetičtí poradci

Naše partnerská společnost vznikla sdružením nezávislých energetických poradců působících na trhu od roku 2007. Tito poradci vyberou toho nejoptimálnějšího dodavatele energií s ohledem na potřeby konkrétního klienta. Jejich cílem je uspořit firmám, orgánům státní správy a jednotlivcům peníze za elektřinu a plyn.. Poradci využívají specializovaný software vyvinutý na zakázku přímo pro jejich potřeby. Pravidelně se zúčastňují aktualizačního školení, kde jsou v permanentním kontaktu s novinkami na trhu energií. Díky silné základně  klientů a dlouhodobé spolupráce  s širokým spektrem dodavatelů elektřiny a plynu, umí tito poradci vyjednat mnohem výhodnější podmínky, než by získal samotný spotřebitel.

  • Garant potřebných změn a pár slov našeho Partnera

Naším posláním je vzdělávat odbornou i širokou veřejnost. Dopomáháme našim klientům k výběru řešení, které bude efektivně a šetrně využívat jejich finanční zdroje. Vzdělání považujeme za efektivní metodu pro boj s mýty v energetice a proti neetickému chování některých dodavatelů. Fakta a čísla

Ušetřili jsme svým klientům již více než 358 000 000 Kč.
Těchto úspor klienti dosáhli díky spolupráci s 22 důsledně vybranými dodavateli.
Využíváme zkušeností z trhu, a to od roku 2007.
Zažíváme dlouhodobý růst, meziměsiční růst našeho obratu se pohybuje kolem 10 %
Disponujeme největší sítí energetických poradců v České republice.
Máme zastoupení po celé České republice.